Prawa autorskie
Wszystkie prawa autorskie do zdjęć zastrzeżone Centrum Nurkowe DECO.

 Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 

 Prawo autorskie zajmuje się zagadnieniami związanymi z utworami i ich ochroną, uprawnieniami przysługującymi twórcy oraz zasadami udzielania licencji.

 Prawo autorskie jest szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631). Prawo autorskie przewiduje konsekwencje prawne wobec osoby, która używa zdjęć, tekstów zawartych na stronie bez posiadania właściwej umowy, zgody autora. Podmiot taki narażony jest na ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Zgodnie z art. 278 § 2 Kodeksu karnego ten, kto bez zgody osoby uprawnionej (licencji) korzysta z matariałów bez zgody autora w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 Napisany przez: Dominik Dopierała
Data wysłania: 2011-04-05
Liczba wyświetleń: 9376

Return