Cennik Aplikacji PADI podany w funtach brytyjskich GBP

 

Kurs

Cena

 

 Cena aplikacji kursów przygotowujących do kursu instruktorskiego

 Aplikacja Divemastera PADI - DM

74

 Aplikacja Asystenta Instructora PADI - AI

51

 

 Cena opłat i aplikacji na kursie instruktroskim PADI

 Opłata za egzamin instruktorski IE PADI i aplikację instruktorską OWSI

 543

 

 Cena aplikacji na kursach kontynuacji edukacji instruktorskiej PADI

 Opłata za pojedynczą specjalizację instruktorską PADI *

30

 Opłata za wystawienie certyfikatu instruktorskiego MSDT **

54

 Opłata za wystawienie certyfikatu instruktorskiego Staff

78

 Opłata za wystawienie certyfikatu instruktorskiego Master Instructor

75

 Opłata za wystawienie certyfikatu Course Director

według aktualnego
cennika PADI

 

 Cena aplikacji na kursach EFR

 Opłata za wystawienie cetryfikatu Instruktora  EFR

88

 

 Cena aplikacji na programach technicznych TecRec

 Opłata za wystawienie certyfikatu  Instruktora Gaz Blender

30

 Opłata za wystawienie certyfikatu  Instruktora Tec

30

 Opłata za wystawienie certyfikatu  Instruktora Tec Deep

30

 Opłata za wystawienie certyfikatu  Instruktora Tec Trimix

30

* Opłata za pojedynczą specjalizację jest pobierana przez PADI po ukończeniu szkolenia instruktorskiego u Course Directora. Jeżeli korzystasz z pakietów specjalizacji opłata jest oczywiście mnożona razy ilość specjalizacji instruktorskich, które ukończyłeś.

** Opłata za certyfikat MSDT jest pobierana przez PADI po spełnieniu wszystkich warunków kwalifikujących przez kandydata na ten stopień:
 - posiadanie min  5 specjalizacji w wersji instruktorskiej
 - wystawienie min  25 certyfikatów PADI po ukończeniu kursu instruktorskiego

Wszystkie ceny są podane według aktualnego cennika PADI Inter. 2011

  1. Wszystkie ceny są podane w funtach brytyjskich (GBP).
  2. Opłaty za wszystkie aplikacje pobierane są po pozytywnym ukończeniu szkolenia przez PADI.
  3. Płatności dokonujesz przelewem na konto PADI w funtach brytyjskich lub kartą kredytową.
  4. Istnieje możliwość dokonania opłaty przez nas naszą kartę kredytową, opłatę pobieramy wtedy w złotówkach według aktualnego kursu kupna waluty NBP.
  5. Cennik może ulec zmianie na koniec roku kalendarzowego lub w momencie zmiany go przez PADI Inter.
 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj