Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy AOFA DAN 
(Instruktor Zaawansowanej Pierwszej Pomocy Tlenowej przy Urazach Nurkowych DAN)

 

Kurs ten to kolejny etap w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych. Jest to kurs zawierający zaawansowane techniki podawania tlenu z użyciem specjalistycznego sprzętu. Celem kursu jest nauczenie podawania tlenu w przypadku nie oddychających poszkodowanych (zaawansowane techniki resuscytacyjne - ALS) oraz w urazach nie spowodowanych bezpośrednio z nurkowaniem (atak serca, krwotok, astma).
 
Wymagania wstępne:

• kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej (CPR), zalecany EFR
• kurs DAN Oxygen Provider
 
Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.
 
Czego się nauczysz (część teoretyczna):
 
• Co to jest DAN?
• rozpoznawanie chorób nurkowych i korzyści z zastosowania tlenu
• rozpoznawanie innych urazów i chorób
• opis zaawansowanego wyposażenia tlenowego (resuscytatory, worki samorozprężalne)
• zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa
• zalecenia dla zaawansowanych ratowników tlenowych
 
Część praktyczna realizowana jest przy użyciu zestawu tlenowego i specjalistycznego sprzętu do wentylacji poszkodowanego. Oprócz tego podczas sesji praktycznej wykorzystuje się manekiny firmy Laerdal.

Czego się nauczysz (część praktyczna):

• powtórzenie umiejętności z kursu Oxygen Provider
• zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)
• wentylacja przy użyciu resuscytatora
• wentylacja przy użyciu worków samorozprężalnych z podłączeniem do tlenu
 
Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN Advanced Oxygen Provider.

Certyfikat ważny jest 24 miesiące.
 
Czas trwania kursu: 4 godziny.
 

 

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj