Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy AQUATIC DAN
(Instruktor Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych DAN)

 
Kurs ten naucza udzielania pomocy tlenowej ofiarom podtopienia.
Intencją kursu nie jest uczenie udzielania pomocy tlenowej poszkodowanym nurkom.
Kurs jest przeznaczony dla ratowników wodnych i inne osoby zawodowo związane z wodą.
 
Wymagania wstępne:
•   kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej (CPR), zalecany EFR
 
Podczas tego kursu uczestnicy muszą zademonstrować biegłość w następujących tematach:

•   opisać funkcje i rolę układu krążenia oraz oddechowego w organizmie człowieka
•   zidentyfikować i opisać główne czynniki wywołujące wypadki wodne
•   opisać mechanizm utonięcia i korzyści wynikające z pierwszej pomocy tlenowej
•   zademonstrować sztuczne CPR
•   przedstawić zalecenia odnośnie udzielania pierwszej pomocy tlenowej
•   zademonstrować pierwszą pomoc oddychającemu pływakowi
•   zademonstrować pierwszą pomoc nieoddychającemu pływakowi
 

 

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj