Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy MO2R DAN
(Instruktor Tlenowego Rebreathera Medycznego DAN)

 
Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) powstał w celu dostarczania poszkodowanemu tlenu o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin przy użyciu jedynie małej butli tlenowej. Jest to duża korzyść dla przytomnego i oddychającego poszkodowanego nurka umożliwiając mu ciągłe oddychanie tlenem w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie. Podczas kursu DAN MO2R Ratownicy Tlenowy DAN dowiedzą się, kiedy zasadne jest użycie Tlenowego Rebreathera Medycznego oraz jak go zmontować i używać.

Dzięki Tlenowemu Rebreatherowi Medycznemu i przeszkolonym w jego używaniu nurkom, nurkowanie w odległych miejscach będzie bardziej bezpieczne niż kiedykolwiek.
 
Program Szkoleniowy DAN Tlenowy Rebreather Medyczny (MO2R) jest dodatkowym etapem szkolenia dla osób, które pomyślnie ukończyły kurs DAN Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Został on stworzony w celu nauczenia rozpoznawania urazów nurkowych, w których system MO2R będzie najbardziej efektywną metodą podawania tlenu, jak również montowania i podawania tlenu przy użyciu systemu MO2R. Użycie systemu MO2R jest korzystne dla przytomnego i oddychającego nurka, ponieważ umożliwia ciągłe dostarczanie tlenu w sytuacji dużej odległości do ośrodka medycznego lub opóźnień w transporcie. MO2R został stworzony, aby dostarczać tlen o wysokim stężeniu przez okres do ośmiu godzin.
 
Cele kursu:

Celem kursu MO2R jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN technik używania systemu MO2R podczas udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych.
 
Certyfikowani Ratownicy MO2R będą w stanie:
 
• ocenić, kiedy jest zasadne użycie systemu MO2R
• zmontować urządzenie
• używać go razem z Zestawem Tlenowym DAN do podawania tlenu przytomnemu i oddychającemu poszkodowanemu nurkowi.
 
Cele nauki:
 
Uczestnicy kursu muszą zostać zapoznani z wskazaniami odnośnie właściwego używania i bezpiecznej obsługi MO2R. Każdy z uczestników kursu musi zademonstrować umiejętność zmontowania i używania MO2R podczas udzielania pierwszej pomocy tlenowej symulowanemu poszkodowanemu. Każdy uczestnik kursu musi być w stanie wykonać wszystkie kroki z Listy Kontrolnej Systemu MO2R.
 
Aby ukończyć moduł szkoleniowy MO2R w ramach programu Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych każdy z uczestników kursu musi zademonstrować biegłość w następujących ćwiczeniach:
 
• ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku i zabezpieczenie ratownika
• montaż i obsługa Zestawu Tlenowego DAN
• podjęcie decyzji: Kiedy użyć MO2R
• rozpoznanie głównych części składowych systemu MO2R:
   - kanister z absorbentem CO2
   - pętla oddechowa
   - worki oddechowe
   - maska twarzowa + mocowanie maski
   - zawór dodawczy
• montaż systemu MO2R
• używanie sytemu MO2R
 

 

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj