Instruktor Nurkowania - Master Instructor PADI

 Master Instruktorzy PADI są doświadczonymi nauczycielami i mentorami nurkowania. Stanowią elitę osiągając wyżyny nurkowej edukacji – jeden z najwyższych poziomów certyfikacji instruktorskich w PADI. Master Instruktor PADI musi wykazać się dogłębnym zrozumieniem systemu szkolenia nurków PADI oraz posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu wszystkich kursów oraz programów szkoleniowych PADI, muszą wystawić min 150 certyfikatów. Są liderami w branży nurkowej i mają zasadniczy wpływ na kształtowanie kursów nurkowania w przyszłości. Są członkami komitetu PADI, który został powołany w celu zmian i uaktualniania standardów szkoleniowych. 

  Stopień Master Instruktora PADI jest wyjątkowy i unikalny w systemie PADI - są to jedyne uprawnienie, które nie zdobywa się poprzez odbycie szkolenia. Stopień ten otrzymuje się za wybitne doświadczenie szkoleniowe oraz wzorową postawę, jako instruktora PADI.

Wymagania do certyfikacji:

Aby uzyskać status Master Instruktora PADI musisz:

 • •    Posiadać certyfikację instruktorską na poziomie IDC Staff Instruktora PADI o odnowionym członkostwie.
 • •    Być Instruktorem PADI, przez co najmniej dwa lata.
 • •    Być Instruktorem EFR o odnowionym członkostwie.
 • •    Certyfikować 150 kursantów, jako nurków PADI w tym:
 • -   Co najmniej w tych 150 certyfikatach -  50 certyfikatów musi być wydanych na poziomie PADI Adventure Diver lub wyższym,
 • -    Co najmniejw tych 150 certyfikatach - 15 certyfikatów kursów specjalistycznych PADI,
 • -    Co najmniej w tych 150 certyfikatach - 5 certyfikatów Nurka Ratownika PADI,
 • -    Co najmniej w tych 150 certyfikatach - 5 certyfikatów na poziome Divemastera PADI,
 • -    Co najmniej w tych 150 certyfikatach - 5 certyfikatów na Asystenta Instruktora PADI. 

 • -   Nie więcej niż 75 z tych 150 certyfikatów to mogą to być Discover Scuba Diver PADI,
 • -   Nie więcej niż 50 z tych 150 certyfikatów za asystowanie podczas kursów instruktorskich IDC PADI.
 • -   Nie więcej niż 25 z tych 150 certyfikatów to mogą być specjalizacje nienurkowe (np. PADI Specjalista Sprzętowy, PADI Projekt AWARE)
 • -   Nie więcej niż 10 z tych 150 certyfikatów może być z programów PADI Seal Team lub Master Seal Team PADI.
 • •   Wyszkolić, co najmniej 10 kursantów na poziomie EFR.
 • •   Uczestniczyć w przynajmniej trzech seminariach PADI dla Instruktorów: Seminaria biznesowe i marketingowe PADI, Status Update (uaktualniania statusu), Uczestnictwo w kursie PADI IDC, Forum Członkowskie PADI, PADI IDC Staff Instructor Update.
 • •   Używać przy szkoleniu wszystkich dostępnych materiałów szkoleniowych PADI w ramach systemu szkoleniowego nurków PADI.
 • •   Wydawać certyfikacje PADI, jako główne rodzaje certyfikacji oraz przeprowadzać wszystkie kursy i programy PADI zgodnie z zasadami szkolenia i filozofii PADI, opisanymi w Przewodniku Instruktorskim PADI.
 • •   Nie być podmiotem żadnego dochodzenia dotyczącego łamania standardów prowadzonego przez Departament Kontroli Jakości (QA) w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub aktualnie rozpatrywanych przez ten departament.
 • •   Demonstrować poparcie dla PADI i jej działalności poprzez organizację innych działań związanych z promowaniem środowiska wodnego. 

Zrób kolejny krok:

Zdobądź najwyższy stopień instruktorski PADI Course Director.

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj