O nurkowaniu technicznym TEC-REC

Jeśli chcesz odkryć miejsca i głębokości niedostępne dla innych nurków i Twoje ambicje sięgają dalej niż typowe nurkowania rekreacyjne bezdekompresyjne, a jednocześnie jesteś w stanie zaakceptować dużo większe ryzyko związane z nurkowaniem technicznym , to jesteś w odpowiednim miejscu. Kursy TEC-REC powstały z myślą o nurkach, którzy poprzez odpowiednie przygotowanie i szkolenie chcą schodzić głębiej niż 40m i bezpiecznie odkrywać wodne głębiny.

PADI jako wiodąca rekreacyjna organizacja nurkowa na świecie postanowiła odnieść się do potrzeb rynku i stworzyć gamę kursów technicznych. Nie posiadając w tym zakresie większego doświadczenia PADI zleciła stworzenie programu technicznego największemu specjaliście na rynku, czyli organizacji DSAT (Diving Science & Technology). Kursy TEC-REC przygotowane dla PADI bazują na najlepszych technikach zaadoptowanych z różnych organizacji technicznych, jak i osobistym doświadczeniu liderów nurkowania technicznego.

Kursy TEC-REC podzielone są na poszczególne stopnie co umożliwia rozłożenie szkolenia w czasie i nie wymaga długich wyjazdów by zdobyć uprawnienia. Najwyższy stopień Tec Trimix Diver daje możliwość wykonywania nurkowań dekompresyjnych z zalecaną głębokością do 120m z przyspieszoną dekompresją, przy użyciu nitrox do 100% tlenu oraz mieszanek trimixowych. Najwyższy stopień instruktorski Tec Trimix Instructor daje najwyższe uprawnienia jeśli chodzi o szkolenia nurków technicznych.

Główny nacisk podczas kursu kładziony jest na nauczenie Cię prawidłowych procedur i technik oraz konfiguracji a nie jedynie zaliczeniu głębokości. Podczas kursu nauczysz się jak nurkować technicznie ale to jak głęboko będziesz schodzić to już zależy od Ciebie.

Schemat kursów TecRec

Udział w szkoleniu technicznym Tec Discover TecRec pozwala na nurkowanie w sprzęcie do nurkowania technicznego, wypróbowanie go, jak również poznanie procedur nurkowania technicznego.

  Czytaj więcej...

Kurs Tec40 TecRec jest kursem wprowadzającym Cię do przygody z nurkowaniem technicznym oraz kursów technicznych TecRec. Kurs ten umożliwi Ci zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej nurkowania technicznego oraz w przyjazny sposób przejść od nurkowań rekreacyjnych do technicznych.

  Czytaj więcej...

Jesteś nurkiem technicznym Tec40, chcesz rozpocząć kolejny etap na Swojej drodze, jako nurka technicznego TecRec jest nim kurs Tec45 Tec Rec. Podczas tego kursu poszerzysz swoją wiedzę, zdobędziesz nowe umiejętności i doświadczenie. Podczas kursu nauczysz się jak korzystać ze standardowego sprzętu TEC (skrzydło i twinset oraz butli stage). Zrobisz swoje pierwsze nurkowania poniżej granicy nurkowania rekreacyjnego, bo zejdziemy na 45 m i wykonamy pełną przyśpieszoną dekompresję.

  Czytaj więcej...

Jako nurek techniczny certyfikowany na poziomie Tec50 zdobywasz pełne uprawnienia Tec Dep. wg poprzednich standardów.  Będziesz prezentował wysoki poziom kompetencji, jako nurek techniczny. Uprawnienia na tym poziomie dają Ci możliwość wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów z akcelerowaną dekompresją na nitroxie do 100% O2. Ideą programu Tec50 jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją a następnie dla głębokich nurkowań trimixowych.

  Czytaj więcej...

Podczas kursu nurkowania technicznego trimixowego Tec65 zwiększał swoje limity nurkowań technicznych dekompresyjnych poprzez użycie mieszanin trimixowych (składających się z helu, tlenu i azotu), jako czynników oddechowych z zawartością tlenu nie mniejszą niż 18%. Twoje uprawnienia dadzą Ci możliwość wykonywania podczas nurkowań pełnej przyspieszonej dekompresji przy użyciu dowolnych mieszanek EANx z czystym tlenem włącznie.

  Czytaj więcej...

Po kursie technicznym TecTrimix TecRec uzyskasz najwyższe uprawnienia nurkowe na świecie i będziesz mógł bez ograniczeń wykorzystywać dowolny Trimix oraz mieszanki dekompresyjne do swoich nurkowań technicznych. Nurkowie techniczni to obecnie ok. 1% nurków na świecie a trimixowi to jedynie jakiś minimalny ułamek z tego 1%. Więc gratuluję Ci dotarcia do tego miejsca i myślę, że skorzystasz z moich rad i rozważnie będziesz poszerzał swoje limity głębokości, bo od razu robienie 100-tek po kursie to nie najlepszy pomysł, o wiele więcej zobaczysz na głębokich wrakach, gdzie będziesz mógł zdobywać doświadczenie. Zalecana maksymalna głębokość w konfiguracji używanej podczas kursów TecRec to 120m.

  Czytaj więcej...

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę na temat mieszanek gazowych używanych do nurkowania. W ramach sesji teoretycznej dowiesz się o właściwościach poszczególnych gazów, zagrożeniach, czystości tlenowej i sposobie jej uzyskiwania. Część praktyczna poświęcona jest wykonywaniu mieszanin nitrox-owych (do 100% O2) oraz trimixowych.

  Czytaj więcej...

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj