Udział w szkoleniu technicznym Tec Discover TecRec pozwala na nurkowanie w sprzęcie do nurkowania technicznego, wypróbowanie go, jak również poznanie procedur nurkowania technicznego.

  Czytaj więcej...

Kurs Tec40 TecRec jest kursem wprowadzającym Cię do przygody z nurkowaniem technicznym oraz kursów technicznych TecRec. Kurs ten umożliwi Ci zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej nurkowania technicznego oraz w przyjazny sposób przejść od nurkowań rekreacyjnych do technicznych.

  Czytaj więcej...

Jesteś nurkiem technicznym Tec40, chcesz rozpocząć kolejny etap na Swojej drodze, jako nurka technicznego TecRec jest nim kurs Tec45 Tec Rec. Podczas tego kursu poszerzysz swoją wiedzę, zdobędziesz nowe umiejętności i doświadczenie. Podczas kursu nauczysz się jak korzystać ze standardowego sprzętu TEC (skrzydło i twinset oraz butli stage). Zrobisz swoje pierwsze nurkowania poniżej granicy nurkowania rekreacyjnego, bo zejdziemy na 45 m i wykonamy pełną przyśpieszoną dekompresję.

  Czytaj więcej...

Jako nurek techniczny certyfikowany na poziomie Tec50 zdobywasz pełne uprawnienia Tec Dep. wg poprzednich standardów.  Będziesz prezentował wysoki poziom kompetencji, jako nurek techniczny. Uprawnienia na tym poziomie dają Ci możliwość wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów z akcelerowaną dekompresją na nitroxie do 100% O2. Ideą programu Tec50 jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją a następnie dla głębokich nurkowań trimixowych.

  Czytaj więcej...

Podczas kursu nurkowania technicznego trimixowego Tec65 zwiększał swoje limity nurkowań technicznych dekompresyjnych poprzez użycie mieszanin trimixowych (składających się z helu, tlenu i azotu), jako czynników oddechowych z zawartością tlenu nie mniejszą niż 18%. Twoje uprawnienia dadzą Ci możliwość wykonywania podczas nurkowań pełnej przyspieszonej dekompresji przy użyciu dowolnych mieszanek EANx z czystym tlenem włącznie.

  Czytaj więcej...

Po kursie technicznym TecTrimix TecRec uzyskasz najwyższe uprawnienia nurkowe na świecie i będziesz mógł bez ograniczeń wykorzystywać dowolny Trimix oraz mieszanki dekompresyjne do swoich nurkowań technicznych. Nurkowie techniczni to obecnie ok. 1% nurków na świecie a trimixowi to jedynie jakiś minimalny ułamek z tego 1%. Więc gratuluję Ci dotarcia do tego miejsca i myślę, że skorzystasz z moich rad i rozważnie będziesz poszerzał swoje limity głębokości, bo od razu robienie 100-tek po kursie to nie najlepszy pomysł, o wiele więcej zobaczysz na głębokich wrakach, gdzie będziesz mógł zdobywać doświadczenie. Zalecana maksymalna głębokość w konfiguracji używanej podczas kursów TecRec to 120m.

  Czytaj więcej...

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę na temat mieszanek gazowych używanych do nurkowania. W ramach sesji teoretycznej dowiesz się o właściwościach poszczególnych gazów, zagrożeniach, czystości tlenowej i sposobie jej uzyskiwania. Część praktyczna poświęcona jest wykonywaniu mieszanin nitrox-owych (do 100% O2) oraz trimixowych.

  Czytaj więcej...

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj