Wymagane dokumenty do kursów Instruktorskich PADI

 

•  Komplet certyfikatów nurkowych PADI lub innych uznanych organizacji nurkowania rekreacyjnego z poziomów:

- podstawowy (np. OWD PADI),
- zaawansowany (np. AOWD PADI),
- ratowniczy ( np. Rescue PADI)
- kierowniczy ( np. Divemaster PADI)

•  Certyfikat z ukończenia  kursu  EFR Wstępna i  dodatkowa pomoc przedmedyczna (lub równoważnego szkolenia) z ciągu ostatnich 24 miesięcy.

• Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

  • •  Log book ( książeczka nurkowa).

• 2 zdjęcia

 

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj